آخرین اخبار : 

آزمایش ایدز HIV

چیست؟ ایدز چیست؟

HIVحروف مخفف کلمات :

Human : انسان : این ویروس فقط بر انسانها اثر گذار است
Immuno-deficiency: نقص ایمنی :این ویروس باعث ایجاد نقص دردستگاهایمنی بدن میگردد و مانع از فعالیت صحیحدفاعی بدن میشود.
Virus- ویروس : این ارگانیسم یک ویروس است و مانند همهُ ویروسها توانایی تکثیر مستقل ندارد، این ویروس با ایجاد تغییراتی درسلولهای انسانی تکثیر و انتشار می یابد.
AIDS حروف مخفف کلمات :

Aquired: اکتسابی : زیرا فرد باید آنرا اکتساب کند و این بیماری جزء بیماریهای ژنتیک نیست.
Immune: ایمنی : بعلت اینکه بر سیستم ایمنی بدن اثر گذار است و کار سیستم ایمنی مبازه برای دفع میکرب، باکتری و ویروسها میباشد.
Deficiency: نقصان : بعلت اینکه باعث ایجاد نقص در سیستم ایمنی بدن میشود و کار آنرا دچار اختلال میکند.
Syndrom: نشانگان: بعلت اینکه شخص مبتلا به ایدز ممکن است دچار انواع متفاوت از نشانه‌های بیماریها و عفونتهایفرصت طلب شود.
هر کسى با ویروس انسانى نقص ایمنى (Human Immune deficiency Virus) HIV آلوده شد و تست HIV مثبت پیدا کرد مبتلا به ایدز محسوب نمى شود.هنگامى تشخیص ایدز در یک فرد آلوده به HIV داده مى شود که یا تعداد مطلق سلول هاى )CD4 گروهى از سلول هاى دفاعى بدن) به کمتر از ۲۰۰ عدد در هر میلى متر مکعب خون رسیده باشد یا عفونت هاى فرصت طلب ناشى از عواملى که نمى توانند در افراد سالم بیمارى ایجاد کنند در فرد به وجود آمده باشد.

ب- تاریخچه:

ویروس ایدز از کجا آمده است؟

مشخص نیست. از هر کجا که آمده باشد فرقی نمی کند. مهم این است که باید سعی شود آلودگی رخ ندهد. ویروس اچ آی وی در همه کشورها وجود دارد.

ویروس ایدز اولین بار در کدام کشور پیدا شد؟

اولین بار در سال ۱۹۸۱ میلادی در بین هم جنس بازان در آمریکا پیدا شد. شواهدی وجود دارد که قبل از این تاریخ هم بیماری ایدز در چند منطقه جهان وجود داشته است.

ج-دوره کمون:

چه مدت طول مى کشد تاآلودگى باHIVباعث بروز ایدزشود؟

در حال حاضر زمان متوسط بین عفونت با HIV و ظهور علائم ایدز ۱۰ سال است. این زمان به مقدار زیاد از فردى به فرد دیگر متفاوت است و به عوامل بسیار از جمله وضعیت سلامتى و رفتارهاى فرد بستگى دارد. در حال حاضر با تجویز درمان هاى موجود که تکثیر ویروس را مهار مى کنند، مى توان سرعت ضعیف شدن دستگاه ایمنى را کند کرد. همچنین مى توان از بعضى از بیمارى هاى همراه با ایدز پیشگیرى یا آنها را درمان کرد. بنابراین تشخیص زودرس آلودگى به HIV امکان انتخاب هاى بیشتر درمانى و پیشگیرى را فراهم مى آورد.

چگونه مى توان فهمید فردى بهHIVآلوده شده است؟

تنها راه تعیین کردن اینکه فردى به HIV آلوده شده است، انجام آزمون تشخیص مخصوص آن است. بسیارى از افرادى که به HIV آلوده مى شوند تا سال ها علامتى ندارند و از طرف دیگر بسیارى از علائمى که براى ایدز ذکر مى شود با بیمارى هاى دیگر مشترک است.
د-دوره پنجره:

چه زمانی بعد از رفتار خطرناک بایستی آزمایش اچ. آی. وی. داد؟

مدت زمانى که طول مى کشد تا در فردى که ویروس ایدز وارد بدنش شده است، آنتى بادى تولید و تست HIV او مثبت شود را «دوره پنجره اى» (Window period) مى نامند. این مدت معمولاً حدود ۴ هفته تا سه ماه طول مى کشد اما در مواردی ممکن است تا شش ماه هم به طول انجامد. (البته به شرط پرهیز از تکرار رفتارهای پرخطر)
ه-آزمایشات:
آزمایش های اچ.آی.وی کدامند؟
الف) آزمایش های پادتن اچ.آی.وی ( غیرمستقیم )
۱- آزمایش الیزا (ELISA) : آزمایشی حساس که آزمون استاندارد در کشور ما برای غربالگری خون و فرآورده های خونی و نیز افرادی است که می‌خواهد از وضعیت اچ.آی.وی خود آگاه شوند. این آزمایش ممکن است بصورت کاذب نتیجه مثبت گزارش کند.
۲- آزمایش وسترن بلات (Western Blot): آزمایشی که دقت بیشتری از الیزا دارد و برای تأیید نتیجه مثبت آن بکار می‌رود. در کشور ما فقط در آزمایشگاه های سازمان انتقال خون با معرفی از کلینیک های مشاوره بیماریهای رفتاری انجام می‌گیرد.

چرا آزمایش ها در چند مرحله انجام میشود؟

به دلیل مسائل علمی پیرامون توان تشخیصی آزمایش ها و نیز مسائل اخلاق حرفه‌ای و قانونی، آزمایش پادتن اچ.آی.وی در کشور ما در دو مرحله انجام می‌شود در مرحله اول که الیزا است، نتیجه مثبت نشان می دهد که فرد به احتمال زیاد مبتلاء به ویروس شده است، سپس به فاصله چند روز آزمایش الیزای دوم و وسترن بلات انجام می شود تا نتیجه مثبت نخستین را تایید کند. اگر نتیجه آزمایش دوم پادتن اچ.آی.وی مثبت درآید فرد مبتلا به اچ.آی.وی در نظر گرفته می‌شود و اصطلاحاً به او اچ.آی.وی-مثبت می گویند. اما اگر نتیجه آزمایش دوم پادتن اچ.آی.وی منفی درآید، لزوماً به معنی آن نیست که او اچ.آی.وی-منفی است چون گاهی مدتی طول می‌کشد تا بدن بتواند پادتن تولید کند. این دوره را دوره پنجره می‌گویند. بنابراین لازم است این فرد شش ماه بعد آزمایش های پادتن اچ.آی.وی را تکرار کند تا به شرطی در این مدت رفتارهای پرخطری هم نکرده باشد، از اچ.آی.وی-منفی بودن خود مطمئن شود.

معنى یک تست مثبت و یک تست منفىچیست؟

یک تست مثبت به این معناست که:
شما ویروس عامل ایدز را در بدن خود دارید.
ویروس مى تواند دیگران منتقل گرددوبایداقدامات احتیاطى را رعایت کنید.
تست منفى به این معناست که شما آنتى بادى هاى ناشى از ویروس ایدز را در خون خود ندارید.
تست منفى به این معنا نیست که:
شما با HIV آلوده نیستید (ممکن است در دوره پنجره اى باشید)
شما نسبت به ایدز مصون هستید
شما نسبت به عفونت مقاومت دارید
شما هرگز ایدز نخواهید گرفت
مثبت بودن تستHIV به این معناست که شما ویروس عامل ایدز را در بدن خود حمل مى کنید. مثبت بودن این تست به این معنا نیست که در حال حاضر ایدز دارید و نیز این به این معنا نیست که شما دیگر نمیتوانید به زندگی ادامه دهید.. گرچه درمان قطعی براى ایدز وجود ندارد، بسیارى از عفونت هاى فرصت طلبى که در بیماران مبتلا به ایدز به وجود مى آید را مى توان کنترل یا برطرف کرد و یا از آنها پیشگیرى کرد. از طرف درمان هاى موجود مى تواند تکثیر ویروس را مهار کند. در حال حاضر به طول عمر و کیفیت زندگى مبتلایان به ایدز به میزان قابل توجهى افزوده شده است.

کجا می توان برای انجام یک آزمایش HIVمراجعه کرد؟

تقریبا همه آزمایشگاهها آزمایش اولیه آنرا انجام میدهند ولی در کلینیکهای مثلثی در صورت لزوم بعد از مشاوره رایگان است.
در این مراکز آزمایش و مشاوره بصورت رایگان و ناشناس (محفوظ نگاه داشتن نام و دریافت یک شماره کد ویا حتی بدون نام) انجام می شود.

درصورت انجام “چک آپ (checkup)” و آزمایشهای صحت مزاج ، آیا آزمایش HIVنیز انجام می گیرد؟

آزمایش ایدز به جز در موارد خاص، جزو آزمایشات متداول پزشکی (جهت checkup) نمی باشد. بنابر این باید دقیقاً نام آزمایش HIV در برگه ذکر شود تا آزمایشگاه آن را انجام بدهد. پس در صورتی که تمایل به انجام آرمایش ایدز دارید باید دقیقاً قضیه را با پزشک خود در میان بگذارید.

من نمی خواهم کسی بداند من آزمایش اچ.آی.وی می‌دهم، آیا ممکن است؟

آزمایش اچ.آی.وی باید تنها با کسب رضایت آگاهانه فرد و داوطلبانه انجام شود که این رضایت در طول مشاوره قبل از آزمایش بدست می آید، وقتی شخص کاملاً مفاهیم آزمایش و گرفتاری های آن را و نیز تاثیرات ناشی از نتیجه را بر زندگی خود درک کرده باشد. همچنین نتیجه آزمایش محرمانه تلقی می‌گردد و فقط به خود شخص داده میشود (یا در صورت بستری بودن به پزشک او). همچنین اگر افراد از طریق مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری به آزمایشگاه ارجاع داده شوند، معرفی آنان بدون نام و به صورت شماره کد خواهد بود تا هویت آنان فاش نگردد.

چرا آزمایش اچ.آی.وی اجباری نمی‌شود (برای ازدواج، ورود به کشورو…)؟

همان گونه که گفته شد انجام آزمایش تنها پس از مشاوره منطقی است و از طرفی با در نظر گرفتن دوره پنجره که در آن علیرغم وجود ویروس در بدن، نتیجه آزمایش منفی خواهد بود، اجبار افراد در مکان یا زمانی خاص به انجام آزمایش معقول، به صرفه و کارآمد نیست.

آیا تماسهای عادی و معمولی باعث انتقال آلودگی می شود؟

خیر. ویروس ایدز از طریق تماسهای معمولی و عادی مانند دست دادن، بغل گرفتن، بوسیدن صورت، غذا خوردن از یک ظرف مشترک، مسافرت در یک اتوبوس، استفاده از استخر شنای عمومی و توالت عمومی منتقل نمی گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

   مشاوره رایگان
09037279679