آخرین اخبار : 

درباره ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی کاشف

  • مجهز به دستگاه های پیشرفته تمام اتوماتیک
  • زیر نظر متخصص پاتولوژی
  • تحت نظارت مستمر کنترل کیفی خارجی EQAP
  • انجام تست های روتین و تخصصی

 

 

   مشاوره رایگان
09037279679