آخرین اخبار : 

بررسی HBsAg مثبت

اگردرسرم بیماری به طور اتفاقی HBsAg (آلودگی به ویروس هپاتیت B ) مثبت گردد چه اقدام های تشخیصی باید انجام داد. در بررسی باید سوالات زیر را مطرح نمود. س ۱: آیا بیمار اخیرا دچار آلودگی به ویروس هپاتیت B شده است؟ ج: اگر از مدت آلودگی اطلاعی نداریم IgM- HBcAb را اندازه گیری مینماییم.

آزمایش ایدز HIV

چیست؟ ایدز چیست؟ HIVحروف مخفف کلمات : Human : انسان : این ویروس فقط بر انسانها اثر گذار است Immuno-deficiency: نقص ایمنی :این ویروس باعث ایجاد نقص دردستگاهایمنی بدن میگردد و مانع از فعالیت صحیحدفاعی بدن میشود. Virus- ویروس : این ارگانیسم یک ویروس است و مانند همهُ ویروسها توانایی تکثیر مستقل ندارد، این ویروس

   مشاوره رایگان
09037279679